June 3, 2017

خدمات رادیولوژی

رادیولوژی سینوس های قدامی صورت (نمای واترز یا کالدول)

رادیوگرافی دندان (پری اپیکال یا بایت وینگ)

رادیوگرافی نسوج نرم گردن 

رادیوگرافی شانه ( استخوان اسکاپو، تر قوه، مفصل آکرومیو کلاویکولار با نمای آگزیلار )

رادیو گرافی قفسه صدری نمای روبه رو یا نیمرخ

رادیوگرافی لگن

رادیوگرافی ساده شکم – خوابیده

رادیوگرافی ستون فقرات گردن

رادیوگرافی فقرات پشتی رو به رو و نیمرخ

رادیوگرافی فقرات کمری روبه رو و نیمرخ

Free WordPress Themes, Free Android Games